სტაჟირება საგამოძიებო სამსახურში

სტაჟირების ადგილი: საგამოძიებო დეპარტამენტის რეგიონული სამმართველოები

პოზიციის დასახელება: სტაჟიორი

ადგილების რაოდენობა: 25

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 21-30 წლის საქართველოს მოქალაქე; ენა - სახელმწიფო ენის ფლობა; განათლება - უმაღლესი იურიდიული; უცხო ენის ცოდნა; საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

თანამდებობრივი სარგო: 400 ლარი

საკონკურსო თემატიკა: საქართველოს კონსტიტუცია; საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი; საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“; საქართველოს კანონი „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“

სარეგისტრაციო ფორმა

ამჟამად სტაჟიორთა კონკურსი გამოცხადებული არ არის
image